Vyhledat

Elektrotechnika

Technická podpora

(+420) 728 304 701

CADware s.r.o. » Elektrotechnika

PC | Automation (PCSCHEMATIC)

Program pro elektro projektování v oborech automatizace, domovní instalace, fotovoltaiky, MaR a EPS/EZS v několika cenových hladinách. Vhodný i pro projektování hydrauliky a pneumatiky.

PC | Automation Service

Servisní program pro potřeby montáže a údržby rozváděčů, ovl. panelů a elektroinstalace. Pracuje s projekty vytvořenými v PC|Automation bez možnosti editace.

PC | Cablemanager

Program určený pro projektování kabelových tras a správu dat použitých kabelů. Jeho cílem je usnadnit realizaci a údržbu kabelových tras.

Teamcenter

Systém pro správu dokumentace a řízení celého životního cyklu výrobku (PLM). Umožňuje shromažďovat, sdílet a zabezpečit data jakéhokoliv projektu, tedy i v elektronice a elektrotechnice.

"Jak vybrat vhodný elektro-CAD"

Dnes už nikdo nekreslí schémata ručně, natož na rýsovacím prkně. Počítač je přístupný každému a k dispozici je i celá řada programů pro zpracování potřebné elektrotechnické dokumentace. Tyto programy s všeobecně vžitým označením CAD pochází od různých dodavatelů, navzájem se liší podle svých možností, způsobu ovládání, uživatelským prostředím, celkové koncepce, ceny, atd.

Levnější, nebo dražší software?

Cena je pro mnohého zájemce jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru vhodného programu, ale jistě by neměla být tím hlavním. Osobně to vidím takto: pokud potřebuji software pro sebe, protože občas něco dělám, vybral bych si levnější CAD program. Nakreslit schéma, případně i rozvaděč a zhotovit výpisy materiálu podle potřeby bude jistě pomalejší, ale s tím musím počítat.
V případě, že potřebuji program pro každodenní práci, byl bych s výběrem potřebného software opatrný. Předpokládám, že cílem výběru vhodného software pro profesionální použití je získat nástroj pro snadné, rychlé a pokud možno bezchybné vytvoření dokumentace. Od levných programů nemohu očekávat, že budou mít všechny možnosti k řešení požadovaných úloh, protože ty jsou programově velmi náročné. Mám na mysli automatické vytváření odkazů mezi navazujícími symboly a spoji, databázi konkrétních součástek s předdefinovanými schematickými a mechanickými symboly, automatické vytvoření výkresů a výpisů kabelů, svorek a PLC, stejně jako automatické vytvoření výpisů materiálu, atd. Mnohdy by tato volba dopadla jako kompromis mezi momentálními finančními možnostmi a požadavky na software, to znamená na úkor výkonnosti potřebného CAD programu. Z tohoto důvodu je dobré si zjistit u prodejce možnost financování nákupu, např. formou splátek.

Databáze přístrojů

Na závěr se přeci jenom zmíním o jednom technickém aspektu, který bývá pří výběru profesionálního elektro-CAD programu předmětem zkoumání – databázi přístrojů. Nemám zde na mysli prostý seznam s údaji jednotlivých přístrojů, ale skutečnou databázi součástek s automatickou návazností na potřebné schematické a mechanické symboly, případně na doprovodnou dokumentaci (katalogové listy, rozměrové výkresy, atd.). Vybráním potřebného přístroje z nabídky databáze program automaticky vloží do schematického výkresu jeho správné symboly s již označenými vývody, do výkresu rozvaděče odpovídající mechanický symbol a do výpisu materiálu požadované údaje. Uživatel programu se tak může koncentrovat na práci, aniž by ztrácel čas zjišťováním potřebných návazností.
Otázkou pro zájemce o program mohou být náklady s používáním a aktualizací databáze a potom i počet a druh přístrojů v databázi. Osobně si myslím, že informace o velikosti a obsahu databáze není tak důležitá, jako ta o nákladech. Proč? Veliká databáze s desetitisíci či dokonce statisíci položek vyžaduje mnoho úsilí k vytvoření a ještě více k udržení v aktuálním stavu a tak je dost možné, že nebude jen tak zdarma. Je proto dobré se ptát: „Je rozsáhlá databáze zahrnuta v ceně programu? Jak se platí aktualizace databáze, je zahrnuta v ceně za update programu?". Když přijde řeč na velikost a obsah databáze, lidé rádi slyší velká čísla, ale který projektant používá ve svých projektech 90 tisíc různých přístrojů? I tak se vždy najde určitý přístroj, prvek, který v žádné databázi není, ať už proto, že není příliš používaný, nebo je od neznámého výrobce. Vhodnější by tedy bylo klást otázky typu: „Mohu si do databáze přidávat svoje přístroje? Jak složité to je? Můžete mi to ukázat na příkladu mého přístroje?".

Další informace najdete v článku Několik doporučení pro výběr softwaru.