Vyhledat

Teamcenter

Technická podpora

(+420) 728 304 701

CADware s.r.o. » Elektronika » Teamcenter

Teamcenter od společnosti Siemens je nejrozšířenějším systémem na světě pro správu dokumentace a řízení celého životního cyklu výrobku (PLM). Data v podobě elektronických výkresů a výpisů materiálu, návrhu PCB a knihoven součástek, NC programů, simulací, dokumentů sady MS Office, PDF souborů, obrázků, a dalších představují informace o daném produktu od prvního nápadu, přes vývoj a konstrukci, schvalování, technickou přípravu výroby, výrobu, řízení lidských zdrojů, kontrolu kvality až po servis a údržbu.

Teamcenter nachází uplatnění nejenom v oborech strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, ale všude tam, kde vznikají data z různých zdrojů, která je potřeba bezpečně a spolehlivě spravovat a sdílet mezi více pracovníky.

Teamcenter umožní dokumentaci spravovat, sdílet, zobrazit a využít v procesu schvalování a změnového řízení, čímž přispěje ke zvýšení efektivnosti organizace a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Jednou vytvořené podklady jsou k dispozici pro pozdější snadné a rychlé vyhledání. Vložená data jsou zabezpečená a nemůže tak dojít k úniku firemního know-how.

Teamcenter umožňuje správu dat z jakýchkoliv zdrojů, ale na některé má navíc i přímou návaznost (Inventor, CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Creo nebo AutoCAD). V případě elektroniky – návrhu desek plošných spojů navazuje na software Altium, Pads a Xpedition od Mentoru, Orcad a Allegro od Cadance.

Teamcenter podporuje i správu dat v prostředí vývoje a výroby elektroniky. Moduly PCB Data Management a Parts Library Management jsou určeny pro práci s daty ECAD návrhových systémů.

Teamcenter je modulární systém, u kterého zákazník využívá pouze potřebné části systému. V případě potřeby je možné ho rozšířit o další podpůrné moduly.

Teamcenter systém umožňuje sdílet informace mezi různými odděleními jedné firmy – od vývoje a konstrukce, přes TPV a výrobu až po obchod.  

Kontaktujte nás pro další informace.


Nabídka Teamcenter rychlý start

(zvýhodněná nabídka pro integraci vybraných ECAD, elektro CAD a MCAD programů)

Jaká je výhoda integrace CAD programu s Teamcenter? Integrovaný program komunikuje s Teamcenter přímo, bez potřeby exportu a importu. Tak mohou být všechna data z těchto programů přímo a jednoduše převedena tam i zpět. Uložená data, například schematické zapojení, návrh desky nebo kabelového svazku, mohou být prohlížena dalšími zájemci, aniž potřebují prohlížeče - Teamcenter má zabudovaný prohlížeč na všechny programy, které může integrovat.

Integrace s Teamcenter je v rámci této nabídky možná pro tyto programy:

  • návrh DPS (Altium Designer, Pads a Xpedition, Orcad a Allegro, CR-5000)
  • elektro-projektování (AutoCAD Electrical, Solid Edge Electrical)
  • návrh kabelových svazků (Vesys, Solid Edge Harness a Capital)
  • 3D konstrukci (SolidWorks, Solid Edge)

Předem připravená konfigurace Teamcenter umožňuje jeho jednoduché a rychlé zavedení na pracovišti. Každý program potřebuje v rámci připojení na Temacenter (integrace) vlastní licenci. Ta uživateli umožní zapisovat a modifikovat data v prostředí Teamcenter. Samostatnou licenci za sníženou cenu potřebují i jednotliví zájemci o prohlížení dat v Teamcenter, v režimu prohlížení lze data vyhledávat, prohlížet a tisknout.

Nabídka, která se vyznačuje výrazně sníženou cenou platí do odvolání. Informujte se na detaily.

Poznámka:

Mnohé CAD programy dnes již mají, nebo mohou mít, vlastní řešení pro správu dat v podobě PDM (Product Data Management) řešení. Například OrCAD má EDM (Electronic Data Management), SolidWorks zase SolidWorks PDM. Taková řešení jsou ale zaměřena pouze na správu dat daného programu.

Naproti tomu PLM (Product Lifecycle Management) software se stará o všechna data, která mají vztah k danému produktu. Ta mohou zahrnovat jak data z ECAD, tak i z MCAD programu, a z jakýchkoliv dalších zdrojů. Jenom tak mohou všichni navzájem sdílet data vznikajícího výrobku v průběhu vývoje a později při jeho schvalování, výrobě i servisu. PLM tedy rozšiřuje možnosti PDM, protože zajišťuje podporu byznysu přes celou životnost daného produktu. Teamcenter je plnohodnotný PLM systém.

teamcenter-elektronika