Vyhledat

Studentská verze PADS Professional

Technická podpora

(+420) 728 304 701

CADware s.r.o. » Aktuálně » Studentská verze PADS Professional

StudentKoncem března byla uvolněna studentská verze program PADS Professional. O roční licenci mohou žádat jak studenti, tak vyučující, v aktuální verzi (v současnoti VX.2.7). Není určena pro komerční použití, proto jak Designer, tak Layout obsahují vodoznak.

Licence je neomezená co se týče funkcí pro návrh, disponuje tedy Variantami schématu, importem schématu z EAGLE, hierarchickými bloky, prohledáváním schématu, přetahováním součástek z online databáze ze stránky partQuest, funkcemi centrální knihovny, návrhovými pravidly pro skupiny spojů, automatickou tvorbou diferenciálních párů, oblastmi odlišných návrhových pravidel na desce, plánováním rozložení součástek, Sketch routerem, 3D návrhem desky, MCAD Collaboratorem a dalšími funkcemi využívanými v komerční sféře.

Není vybavena všemi převodníky, kterými disponuje komerční verze, DFM napojením na Valor nebo možností využívat vzdálený server pro spolupráci více návrhářů.

Do začátku je možné využít výuková videa, Evaluation a Quick Start guide z komerční sféry nebo v současné době databázi výukových videí od výrobce - společnosti Mentor.

Více informací naleznete na stránkách programu.

Více o programu PADS Professional